Ankara-Meme-Kanseri

Ankara Meme Kanseri

Meme kanseri son yıllarda özellikle kadınlarda sık görülen bir kanser türüdür. Yapılan araştırmalar sonucunda her 8 kadından 1’inin yaşamları boyunca meme kanserine yakalanma riskinin bulunduğu ve her 30 kadından birinin ise meme kanseri nedeni ile öldüğü sonucuna ulaşılmaktadır.

Meme kanseri günümüzde sistemik ve kronik bir hastalık olarak tanımlanmakla birlikte erken teşhis edilmesi ve nitelikli tedavi uygulanması sonucunda tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ankara meme kanseri alanında pek çok çalışmanın yürütüldüğü bir şehirdir. Aynı zamanda Ankara meme kanseri doktorlarının yoğun olduğu ve başarılı tedavi süreçlerinin yaşandığı bir şehirdir.

Meme Kanseri Nedir?

Meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması, kan ve lenf dolaşım sistemine dahil olarak yayılması ve tümör oluşumuna neden olması meme kanseri hastalığını tanımlamaktadır. Kadınları fiziksel, psikolojik ve sosyal bağlamda da etkileyen meme kanseri, tüm dünyada 3 dakikada 1 kadında tespit edilmektedir.

Meme yapısı; kan ve yağ dokusu, kan damarları, süt bezleri ve süt kanallarından oluşmaktadır. Meme kanseri ise söz konusu dokulardaki hücrelerin yapı bozumuna uğrayarak çoğalması şeklinde tanımlanabilmektedir. Meme kanserinin en sık görülen iki tipi vardır:

  • Duktal karsinom
  • Lobuler karsinom

Bunlar arasında en sık tespit edileni ise duktal karsinomdur. Duktal karsinom süt kanallarından gelişmektedir ve ilerleyen süreçte koltuk altı lenf bezlerini de tutabilmektedir. Nadir görülen ancak prognozu daha kötü olan bir tipi ise inflamatuvar meme kanseri olarak tanımlanır.

Meme Kanseri Belirtileri

Meme kanseri belirtileri her hastada farklı şekilde ve derecelerde açığa çıkmaktadır.

Son yıllarda pek çok kadında görülen meme kanserinin erken tanısının mümkün olabilmesi için özellikle risk taşıyan kadınlar meme kanseri belirtileri nelerdir, merak etmektedir.

Meme kanserinin başlıca belirtisi meme dokusunda ve koltuk altında ele gelen bezelerdir. Ancak unutulmamalıdır ki ele gelen her kitle kanser değildir. Bu nedenle mutlaka ayrıntılı bir muayeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Meme kanserinin başlıca belirtilerinden biri de meme başı akıntısıdır. Meme başı akıntısı gebelik ve emzirme döneminde normal kabul edilmekle birlikte, bu durumların dışında yaşanması ise mutlaka bir doktora başvurmayı gerektirmektedir. Meme başı akıntılarının çok büyük bir bölümü de iyi huylu meme değişikliklerine bağlı olarak gelişir.

Meme cildinin bozulması, yara açılması, memenin ucunda kızarıklık oluşması gibi durumlar da meme kanserinin belirtileri arasında yer almaktadır.

Halsizlik, çabuk yorulma ve nedensiz kilo kaybı gibi durumlar da meme kanserinin belirtileri olabilmektedir.

Meme Kanseri Evreleri

Meme kanserinin tanı sürecinde nitelikli bir tedavi planlaması uygulanabilmesi için hastalık 4 evrede incelenmektedir. Meme kanseri evreleri belirleyen iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlar; tümörün boyutu ve metastaz olup olmadığıdır.

Evre 0 olarak değerlendirilen grup in situ kanser olarak isimlendirilir ve meme kanseri tedavisinin %100 kür sağladığı tek aşamasıdır. Erken evre meme kanserinde tedavi başarısı oldukça yüksektir ve sıklıkla cerrahi tedavi seçenekleri ile başlanmaktadır. Meme cerrahisi Ankara’da başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Meme kanserinin bir diğer evresi lokal ileri evredir. Tümör boyutunun büyük olduğu ya da sıklıkla koltuk altı lenf nodlarına tümörün geçtiği (metastaz yaptığı) aşamadır.

Evre 4 meme kanserinde ise diğer organlara yayılması gözlemlenmektedir.

Meme kanserinin evrelendirilmesinde son yıllarda kanserin moleküler tiplemesine göre yapılan değerlendirme daha önemli olmaya başlamıştır.

Meme Kanseri Tedavisi

Meme kanserinde tedavi planlaması hastalığın hangi evrede olduğu ve moleküler tipi değerlendirildikten sonra uygulanmaktadır. Evre 0’da kemoterapiye ihtiyaç duyulmamakta; cerrahi tedaviye ek olarak bazen radyoterapi uygulanmaktadır.

Meme kanseri tanısında geç kalındığında ise kanserli hücrelerin vücuttaki diğer organ ve dokulara sıçraması sebebi ile tedavi süreci daha karmaşık ve zor olabilmektedir. Günümüzde halen meme kanserinin tedavisinde, meme cerrahisi vaz geçilmez bir bölümünü oluşturmaktadır. Ankara meme cerrahisi alanında oldukça kapsamlı çalışmaların ve düzenli toplantıların yürütüldüğü bir şehirdir. Ayrıntılı bir muayene ve tanı süreci sonrasında alanında tecrübeli bir cerraha başvurmak gerekmektedir. Ankara meme cerrahisi randevu talebinde bulunmak için 0 312 468 68 38 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Meme Kanseri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.

İlgili link; https://www.serdarozbas.com/meme-kanseri

Meme kanseri nasıl anlaşılır?

Meme kanserini ilk olarak kişi, kendi elle muayenesinde fark edebilir. Bu sebeple kadınların her duş öncesi kendini elle muayene etmesi önerilir. Meme içinde ele gelen sert bir kitle varsa meme kanseri belirtisi olabilir.

Meme kanseri için hangi testler yapılır?

Meme kanseri tanısı için; mamografi, ultrasonografi, dijital mamografi, MR görüntüleme, biyopsi yapılır.

Meme kanseri nasıl tedavi edilir?

Meme kanserinde evreye göre tedavi yöntemi belirlenir. Meme kanseri tedavisi, cerrahi, radyasyon, kemoterapi, hormon tedavisi ve hedefe yönelik tedavi gibi bir veya birkaç tedavi yöntemi kullanılarak yapılabilir.

Meme kanseri genetik midir?

Meme kanseri genetik geçiş göstermez. Ancak ailesinde meme kanseri olan birinin meme kanseri olma riski yükselir.

Meme kanseri için kemoterapi almak gerekir mi?

Meme kanserinde kemoterapi cerrahi sonrası uygulanan bir yöntemdir. Bazı özel durumlarda cerrahi uygulanamaması ya da diğer organlara yayılım göstermesi durumunda ilk kemoterapi uygulanır.

Meme biyopsisi nasıl yapılır?

Meme biyopsisinde iğne kitlenin kenarına yerleştirilip tabancanın düğmesine basılır ve iğne kitle içine girer. Küçük bir parça kopardıktan sonra iğne geri çekilir. İçindeki doku parçası özel bir çözeltiye konulduktan sonra farklı bölümden aynı şekilde doku örneği alınır.