Meme Kanseri

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser tipidir. Kadınlardaki kanserlerin tümünün %33’ünden ve kanserle ilişkili ölümlerin %20’inden sorumludur. Günümüzde toplumlar arasında sıklığı farklılık göstermekle birlikte Batı toplumlarında yaşamları boyunca her 8 kadından 1’inde meme kanseri gelişeceği bilinmektedir. Tüm meme kanserlerinin ise sadece %1’i erkeklerde görülür.

Görülme Sıklığı

Meme kanseri görülme sıklığında son 50-60 yılda ciddi artışlar olmuştur. Bunun bir nedeni risk faktörü olarak kabul edilen bazı koşullardaki değişimlerdir. Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen, tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler sonucunda meme kanserine bağlı ölüm oranları 1980’li yıllardan sonra giderek azalmaya başlamıştır.

Tüm meme kanserlerinin %5-10’u genetik geçiş gösterirken, yaklaşık %75’i bilinen risk faktörleri olmayan kadınlarda (sporadik olgular) ortaya çıkar.

Ankara Meme Kanseri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz eğer ki; 0312 468 68 38

prof-dr-serdar-ozbas