Endokrin Cerrahi

Endokrin Cerrahi tanımı vücudun iç salgı yapan bezlerinin operasyon gerektiren bazı hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri belirtir. İç salgı bezi demek salgıladığı hormonları direkt olarak kan dolaşımına veren bezler anlamını taşır.

Başlıca Hastalıklar Nelerdir?

Bu başlık altında sıklıkla incelenen iç salgı bezlerine ait hastalıklar tiroid bezi hastalıkları (nodüler guatr, zehirli guatr, tiroid kanseri, vb.), paratiroid bezi hastalıkları (tek bir bezde adenom, bütün bezlerde büyüme-hiperplazi, vb.) ve adrenal (böbrek üstü) bezi hastalıklarıdır. Bu organlara ait hastalıkların cerrahi tedavisinde son dekat içerisinde önemli gelişmeler olmuştur. Paratiroid adenomlarının tedavisinde uygulanan minimal invaziv girişimler ve adrenal bez cerrahisinde laparoskopik tekniklerin uygulanmaya başlanması sayesinde hastaların operasyon sonrası konforunda önemli artış sağlanmıştır.

prof-dr-serdar-ozbas