iyi-huylu-meme-hastaliklari

İyi Huylu Meme Hastalıkları

Meme kanseri çok daha güncel bir konu olmakla birlikte memenin iyi huylu (benign) hastalıklarının görülme sıklığı meme kanserine oranla daha fazladır.

  Memenin iyi huylu hastalıkları ile meme kanserine ait belirtilerin bir kısmı ortaktır. Bu nedenle ayırıcı tanıda dikkatli olmak gerekir. Meme dokusu içinde yer alan bir kitlenin iyi huylu olduğu ve herhangi bir cerrahi tedavi veya biyopsiye gerek kalmadan takip edilebileceği kararını vermeden önce mutlaka kanser (malign) olmadığından emin olunmalıdır.

  • Meme kistleri
  • Fibroadenom
  • Mastit ve meme apsesi
  • Duktal ektazi
  • İntraduktal papillom
  • Yağ nekrozu
  • Filloid tümör (Sistosarkoma filloides)

  prof-dr-serdar-ozbas

  Memede Oluşan Kistler

  • Memede en sık görülen sorundur.
  • Daha çok 30 yaş ile menapoz arası dönemdeki kadınlarda görülür.
  • Tek bir kist olabileceği gibi meme dokusu içerisinde irili-ufaklı birçok kistlerden de oluşabilir.
  • Sıklıkla memenin üst-dış kadranında yer alır ancak tüm meme dokusunu etkileyebilir ve her iki memede aynı anda şikayetlere neden olabilir.
  • Meme kistleri meme ağrısı (mastalji-mastodini) ile birlikte olabilir.
  • Sıklıkla biyopsiye gerek kalmadan takibi mümkün olur.
  • Tek büyük bir kist varlığında iğne ile kistin boşaltılması düşünülebilir.

  Fibroadenom

  • Meme kistlerinden sonra memenin en sık görülen hastalığıdır.
  • Kanser değildir ve kansere dönüşmez.
  • Ergenlik döneminde ve genç kadınlarda daha sık görülür.
  • Aynı memede birden çok veya her iki memede aynı anda fibroadenomlar olabilir.
  • Muayenede sınırları düzgün, hareketli, sertçe kitleler olarak ele gelir.
  • Genellikle 2-3 cm. çapındadırlar; nadiren çok büyük çaplara ulaşarak memede asimetriye neden olabilir.
  • Tedavisi gerekli görüldüğünde cerrahi olarak çıkartılmasıdır.

  Mastit ve Meme Apsesi

  • Meme dokusunun mikrobik enfeksiyonlarıdır.
  • Daha çok emzirme (laktasyon) döneminde meme başındaki çatlaklar nedeniyle oluşur.
  • Memede enfeksiyon belirtileri olan sertlik, kızarıklık, ağrı ve deride ısı artışı vardır.
  • Henüz apse oluşmamış sadece enfeksiyon bulguları varsa antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
  • Apse gelişmiş ise mutlaka drene edilmesi (boşaltılması) gerekir. Bu işlem bazı durumlarda iğne ile yapılabileceği gibi bazen açık cerrahi drenaj gerektirebilir. Her durumda antibiyotik tedavisine uzun süre devam edilmelidir.

  Duktal Ektazi

  • Meme başının altında yer alan süt kanallarının genişlemesidir.
  • Meme başından açık renkli, sıvı kıvamda akıntıya neden olabilir.
  • Muayenede meme başı altında sertçe bir kitle ele gelebilir.
  • Ender olarak tedavi amacıyla bu bölgenin çıkartılması gerekebilir.

  İntraduktal papillom

  • Meme başının arkasındaki süt kanalcıklarının içinde oluşur.
  • Sıklıkla orta yaşlı kadınlarda görülür.
  • Meme başı akıntısına neden olabilir.
  • Akıntı çok değişik özellikte olabilir (sarı, koyu yeşil veya kahverengi renkte olabileceği gibi, bulanık veya kanlı da olabilir).
  • Gerektiği durumlarda içinde yer aldığı süt kanalı ile birlikte cerrahi olarak çıkartılması gerekir.

  Yağ Nekrozu

  • Daha çok yaşlı kadınlarda ve yağ dokusundan zengin olan memelerde görülür.
  • Travma ve enfeksiyon gibi nedenler yağ nekrozu oluşumuna neden olabilir.
  • Sert ve sınırları kesin olarak belli olmayan bir kitle olarak ele gelebilir. Meme derisinde çekintiye neden olabilir.
  • Mamografide mikrokalsifikasyonlar görülebilir.
  • Klinik muayene ve mamografi bulguları meme kanserine en çok benzeyen iyi huylu meme hastalığıdır.
  • Biyopsi veya cerrahi olarak çıkartıldığında kesin tanı konur.

  Filloid tümör (Sistosarkoma filloides)

  • Fibroadenomun bir türü olarak kabul edilir.
  • Çok hızlı büyüyebilir ancak sıklıkla iyi huylu karakterdedir.
  • Ender olarak kötü huylu formları da vardır.
  • Muayenede sertçe ve hareketli bir kitle olarak ele gelir.
  • İyi huylu olanların çevresinden az bir miktar normal meme dokusu ile birlikte çıkartılması tedavisi için yeterli olur.

  Memede ağrı neden olur?

  Memede ağrının sebebi genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilidir ve adet döngüsü sırasında ortaya çıkabilir. Ayrıca meme ağrısı; sıkı ya da yanlış sutyen kullanımı, meme enfeksiyonu ve meme kanseri gibi durumlar sonucunda da meydana gelebilir.

  Memede kitle kanser belirtisi midir?

  Memede kitle olması kanser belirtisi olsa da her kitle kanser demek değildir. İyi huylu kitle de olabilir.

  Meme başı akıntısı neden olur?

  Meme başı akıntısı genelde iyi huylu meme hastalıkları sebebiyle olur. Ancak tek bir memede akıntı varsa meme kanseri riski olabilir.

  Memedeki kitlenin iyi huylu olduğu nasıl anlaşılır?

  Memedeki kitlenin iyi huylu olup olmadığı biyopsi sonrasında anlaşılır. Biyopside memeden iğneyle alınan parçalar analiz edilerek tanı konulur.

  Memede iyi huylu kitle kötüye döner mi?

  Memede iyi huylu kitle kansere dönüşmez. Ancak fazla büyüdüğü durumlarda almak gerektiğinden iyi huylu kitlenin takibi yapılmalıdır.

  Memede iyi huylu kitle zararlı mı?

  Memede iyi huylu kitle genelde tedavi gerektirmez. Takibi yapılarak büyüyüp büyümedikleri kontrol edilir.

  Memede iyi huylu kitle alınmalı mı?

  Memede iyi huylu kitle büyüme göstermediği zaman alınmasına gerek yoktur. İyi huylu kitleler memeye zarar vermez.

  Memede kitle kaç cm olunca alınmalı?

  Memede kitle 3-5 cm’ye ulaşınca memede ağrıya neden olabilir. Büyüyen kistlerin içi enjektörle boşaltılabilir.