Genetik-/-Ailesel-Meme-Kanseri

Genetik / Ailesel Meme Kanseri

Meme kanserlerinin büyük bölümü sporadik yani rastlantısal olmakla birlikte; yaklaşık %5-10’unun genetik (herediter), %25’inin ise ailesel olduğu kabul edilmektedir. Ankara meme kanseri ile ilişkili genler ve genetik testler konusunda son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiş ve gittikçe artan oranda ulaşılabilirlikleri ve kullanımları artmıştır.

Genetik yatkınlığın varlığı meme kanserinin tanı ve tedavi planlamasının karar verilmesi sürecinde oldukça etkilidir. Genetik yatkınlığı saptanan kadınların takiplerinin ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı konusunda algoritmalar belirlenmiştir. Risk azaltıcı medikal ve cerrahi yaklaşımlar bu kadınlar ile objektif bir biçimde tartışmalıdır.

Ankara genetik meme kanseri riskinin yüksek olduğunu gösteren pozitif gen sonuçları varlığında over (yumurtalık) kanseri başta olmak üzere diğer bazı ailesel kanser riskleri açısından da dikkat edilmesi gerekir. Bu aşamada genetik danışmanlık alınmasının çok faydalı olacağı kesindir.

Ailenizde Meme ve/veya Over (Yumurtalık) Kanseri Öyküsü Bulunuyorsa Ne Yapmalısınız?

Hangi hastalara genetik test yapılması gerektiği günümüzde net bir şekilde ortaya konmuştur. Genetik testler konusundaki en önemli bilgilerden birisi öncelikle tanı almış olan hastaya test yapılması ve pozitif bir sonuç saptanırsa birinci derece yakınlarından başlanarak testlerin aile bireylerinde genişletilmesidir. Genel olarak önemli kriterleri şu şekilde toparlayabiliriz;

  • Hasta tanı anında 45 yaş altındaysa başka bir kritere bakılmaksızın gen testi önerilmelidir (Triple negatif meme kanseri alt moleküler tipinde bu sınır 65 yaştır)
  • Ailede özellikle birinci ve ikinci derece akrabalarda 2 ve daha fazla meme kanseri ve/veya over kanseri olması genetik danışmanlık ve test yapılması açısından değerlendirilmelidir. Özellikle genç yaş (menapoz öncesi), iki taraflı meme kanseri gibi özelliklere dikkat edilmesi gerekir. Bu kanserler dışında pankreas, kolon melanom ve prostat kanseri öyküleri de önem taşır.
  • Ailede erkek meme kanseri öyküsü olması genetik test açısından tek başına önemli bir kriterdir.

Genetik meme kanseri öyküsü veya şüphesi olan ailelerde meme taramalarının daha erken yaşlarda başlaması gerektiği unutulmamalıdır.

Gen Testleri

Meme kanserine yol açan genetik problemlere ait bilgiler arttıkça gen testleri için de çok sayıda genin aynı anda incelenebildiği panel testler geliştirilmiştir. BRCA1, BRCA2, p53 ve PTEN gibi yüksek riskli ve daha düşük riskli ATM, CHEK2, PARB2, vb genleri içeren genetik test panelleri uygulamasının yaygınlığı gittikçe artmaktadır. Bu tip gen panellerine ait sonuçlar süreci daha net yönetebilmek açısından önemli olmaktadır. Aynı zamanda pozitif sonuçlar aile bireylerinde bazı başka kanser türlerinin araştırılması ve takiplerinin yapılmasına da olanak sağlamaktadır.

Gen testlerinin yapılamadığı veya sonucun belirsiz olduğu durumlarda ise aile öyküsünün ciddiyetine göre takip programı düzenlenmelidir.

Meme Kanserinde Genetik Test Sonuçları

Genetik test sonucunun negatif olduğu durumlarda rutin meme kontrolleri yapılırken; pozitif olduğu durumlarda ise hangi genlerde mutasyon olduğu ve içerdiği hayat boyu riske karşılık bazı önlemlerin alınması gerekir. Bu işlemlere risk azaltıcı yaklaşımlar denir ve 3 alt başlıkta incelenir; yakın takip, kemoprevansiyon (ilaçla risk azaltılması) ve cerrahi olarak risk azatılması (profilaktik mastektomi ve eş zamanlı rekonstrüksiyon). Hastanın yaşı, hangi gende mutasyon olduğu, vb bilgiler dikkate alınarak hasta bazında hangi yöntemin seçileceği hasta ya da henüz hastalığa yakalanmamış ancak gen testi pozitif çıkan kadın ile birlikte görüşülerek karar verilir.

Meme kanserinde tanı ve tedavi sürecinde genetik ve ailesel risk ve gen testleri hakkında detaylı bilgi için: 0 533 158 89 79 numaralı telefonu arayabilirsiniz.