Tanı

Diğer bütün muayeneler gibi meme muayenesi de anamnez (öykü alınması) ile başlar. Anamnez alırken meme kanseri risk faktörleri başlığı altında bahsi geçen noktalar özellikle sorgulanmalıdır.

Meme kanserinin en sık görülen belirtisi ağrısız, yeni ortaya çıkmış kitle varlığıdır. Hastaların sadece %10’unda kitle olmaksızın ağrı şikayeti vardır. Meme ağrısı (mastalji, mastodini) daha çok iyi huylu meme hastalıklarının bir belirtisidir. Meme kanserinin daha seyrek görülen belirtileri arasında meme derisinde ödem, çekinti ve meme başından kanlı akıntı olması ve meme başının içe doğru dönmesi sayılabilir. Meme kanserinin tedavisinde başarılı olabilmek için hastalığı erken yakalamak çok önemlidir.

Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Hastalardan iyi bir öykü alınmalı, İyi bir fizik muayene yapılmalı, Görüntüleme yöntemlerine başvurulmalı (mamografi, ultrasonografi, vb.), gerekiyorsa biyopsi yapılmalıdır.

prof-dr-serdar-ozbas