Görüntüleme-Yöntemleri

Görüntüleme Yöntemleri

Memenin görüntülenmesi amacıyla en çok kullanılan teknikler mamografi ve ultrasonografidir.

Manyetik rezonans görüntüleme son yıllarda yararlanılmaya başlanan ve sınırlı kullanım alanı olan bir diğer tekniktir.

Meme dokusunun X-ışınları ile görüntülenmesine mamografi denir.

Yapılan çalışmalar mamografinin, meme kanserinin erken tanısında en önemli yöntem olduğunu göstermiştir.

İçindekiler

Meme iki levha arasında sıkıştırılarak değişik pozisyonlarda görüntüler alınır.

Sıklıkla yukardan aşağıya doğru (kraniokaudal-CC) ve yandan (mediolateral-MLO) mamografiler çekilir.

Meme ne kadar iyi sıkıştırılırsa o kadar iyi görüntü elde edilir.

Ancak sıkıştırma esnasında hastanın çok fazla acı çekmesine de izin verilmemelidir.

prof-dr-serdar-ozbas

 

Önemli Noktalar

Meme kanserinin erken tanısında mamografinin yeri çok önemlidir. Bu nedenle hem kitle varlığında tanı amacıyla, hem de hiçbir şikayeti olmayan kadınlarda tarama amacıyla kullanılır. Belirgin bir risk faktörü ve hiçbir şikayeti olmayan kadınlarda tarama işlemi 40 yaşında başlar. Şikayeti olmayan ancak meme kanseri gelişimi açısından yüksek risk içeren kadınlarda (örneğin ailesel meme kanseri) tarama amaçlı mamografiye daha erken yaşlarda başlanır.

mamagrofiMamografinin kendisinin yaydığı X-ışını kansere yol açmaz. Bazı şüpheli lezyonlardan örnek alınmasında mamografi eşliğinde işaretleme yapılabilir. Mamografi yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda (özellikle genç kadınlarda) ve protez ile rekonstrüksiyon yapılmış olanlarda tanısal amaçla yetersiz kalabilir. Mamografilerin değerlendirilmesi sırasında önemli bir basamak da yeni filmlerin daha önceki yıllara ait grafiler ile karşılaştırılmasıdır.

Ultrasonografi özellikle genç ve/veya yoğun süt bezi dokusuna sahip kadınların (40 yaş öncesi) meme dokusunda kitle varlığını ortaya koyma ve ayırıcı tanısında mamografiden üstün olabilir. Meme kistlerinin tanı ve izleminde en değerli görüntüleme yöntemidir. Memedeki şüpheli bir kitleden örnek almak veya meme kistlerini boşaltmak amacıyla ultrasonografi rehberliğinden yararlanılabilir.

Manyetik rezonans görüntüleme meme taraması amacıyla kullanılmaz. Bazı meme lezyonlarının ayırıcı tanısında mamografi ve ultrasonografiden üstün olabilir. Lokal ileri meme kanserinde tedavi takibinde, meme kanseri açısından yüksek riskli kadınların takibinde, okült meme kanserinde tanısal amaçla ve meme rekonstrüksiyonu yapılan hastaların izleminde diğer görüntüleme yöntemlerine üstünlüğü söz konusudur.