Tedavi

Meme kanserinin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Erken evrede tanı alan birçok hastada cerrahi tedavi ilk basamağı oluşturmakla birlikte, operasyonun tekniğine ve operasyon sonrası patolojik inceleme sonuçlarına göre radyoterapi, kemoterapi ve anti-hormon tedavilerinden biri, birkaçı veya hepsi belli bir sırayla uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi ve radyoterapi daha çok tümorün lokal kontrolünü sağlamada önemli iken, kemoterapi ve hormonoterapi ise sistemik kontrole yardımcı olmaktadır.

Nasıl Karar Verilir?

Meme kanseri için uygulanacak tedaviye karar verilirken hastaya durumu hakkında ayrıntılı bilgi verildikten sonra, tedavi seçenekleri hastayla birlikte tartışılmalıdır.

prof-dr-serdar-ozbas