Evreleme

Evreleme hastalığın tanı anındaki durumunu belirleme işlemidir. Buna göre uygulanacak tedavilere karar vermek ve hastalığın bundan sonraki süreci hakkında fikir sahibi olmak mümkün olur.

Sınıflandırma

Meme kanserinin evrelenmesi amacıyla değişik sınıflama sistemleri geliştirilmiştir ancak bunlar arasında günümüzde en sık kullanılan TNM evreleme sistemi’dir. Burada T harfi tümörün boyutunu, N harfi bölgesel lenf bezlerinin durumunu ve M harfi ise tümörün uzak organlara sıçramasını (metastaz) ifade eder.

Tümör çapı büyüdükçe, bölgesel lenf bezlerinde tümöral tutulum varsa ve tutulan lenf bezi sayısı arttıkça hastalığın evresi de yükselecektir.

Uzak organ yayılımı (metastaz) olması kanserin ileri evre olduğunu düşündürür.

Erken evre meme kanserinde tedavi alternatifleri çeşitlidir. Cerrahi dışı yandaş tedavilere duyulan ihtiyaç azdır ve beklenen tedavi başarısı çok yüksektir.

Evreleme sonucu hastalığın gidişi ile ilgili tahminler çalışmalar sonucunda elde edilmiş ortalama verilerdir. Ancak hastaların tedaviye yanıtlarında farklılıklar olabilir.

prof-dr-serdar-ozbas