paratiroid-bezi-hastaliklari-tedavisi

Paratiroid Bezi Hastalıkları Tedavisi

Şikayeti veya hastalığa ait bulgusu olan bütün hastalara operasyon önerilmelidir. Son yıllarda belirgin şikayeti olmasa bile rastlantısal olarak tanı konmuş olgularda bile cerrahi tedavinin uzun dönemde daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir.

  İçindekiler

  Klasik operasyon şekli guatr ameliyatlarına benzer şekilde deri kesisi yapılması ve bütün paratiroid bezlerin gözlendiği boyun eksplorasyonu yapılmasıdır. Bu tip bir cerrahi planlanıyorsa ilk operasyondan önce mutlaka görüntüleme yöntemleriyle patolojinin gösterilmesine gerek yoktur; zaten operasyon sırasında bütün paratiroid bezleri değerlendirilecektir. Bu tip bir ameliyatın tecrübeli endokrin cerrahların elinde %95 oranında başarı sağladığı gösterilmiştir. 

  • Paratiroid bez hiperplazisinde (4 bezde de hastalık varlığında),
  • Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizmde, 
  • Paratiroid kanseri teşhisi konmuşsa,
  • Bazı ailesel endokrin hastalıklara eşlik eden olgularda mutlaka bu şekilde bir boyun eksplorasyonu yapılmalıdır.

  prof-dr-serdar-ozbas

  Son yıllarda uygulanmaya başlanan bir diğer operasyon şekli ise minimal invazif paratiroidektomidir. Biyokimyasal testlerle tanı konduktan sonra ultrasonografi ve/veya sintigrafi ile tek bir paratiroid bezinde adenom olduğu gösterilebilirse ufak bir cilt kesisi (orta hatta veya boynun yan tarafında) yapılarak sadece o paratiroid bezine yönelik bir cerrahi girişim yapılabilir. 

  Avantajları

  • Lokal anestezi ile yapılabilir
  • Ameliyat sonrası daha iyi bir kozmetik sonuç elde edilir
  • Hastanede kalmaya gerek olmayabilir veya sadece bir gece kalınır
  • Ameliyat sonrası işe dönüş hızlıdır. 

  Minimal invazif paratiroidektomi tecrübeli ellerde ve hasta seçimi iyi yapılmış ise %95 dolayında başarı sağlar.

  Operasyon sonrası hastaların geçici hipokalsemileri (kan kalsiyum düzeyinde düşme) olabilir. Bu dönemde hastalar ağız yoluyla kalsiyum ve D vitamini desteği yapılarak veya gerektiğinde damar yoluyla kalsiyum verilerek tedavi edilirler.