İran Caddesi, No: 33/2 , 06680, Kavaklıdere / Ankara

Tiroid kanseri nasıl teşhis edilir?

Tanı süreci

Tiroid kanserinin teşhis edilmesinde; fizik muayene, radyolojik görüntülemeler (özellikle ultrasonografi) ve ince iğne aspirasyon biyopsisi yöntemlerinden faydalanılmaktadır.