Tiroid kanserlerinin tipleri nelerdir?

Tiroit bezi kanserlerinin yaklaşık yüzde seksen kadarını iyi diferansiyel dediğimiz yani tedavisi başarısının çok yüksek olduğu kanserler oluşturur. Daha nadir oranda ise indiferansiye dediğimiz ve mediler tiroit kanserleri sayılabilir. Tiroit kanseri dendiğinde biz daha çok diferansiyel tümör dediğimiz kanserinden aslında bahsederiz. En sık gör tipidir. Ve adı kanser olmakla birlikte biyolojik davranışının vücudun diğer kanserlerinden aslında eee çok farklı olduğunu biliriz. Yirmi yıllık tedavi başarısı yani sağ kalın başarısı dediğimiz hayati risk oldukça düşüktür. Tedavi başarısı yüzde doksan beşlerin üzerinde kabul edilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Videolar