mastektomi

Mastektomi

Mastektomi, meme kanseri tedavisinde geçmişte ve günümüzde sıklıkla başvurulan cerrahi tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri sıklığı her yıl artış göstermektedir. Meme kanserinin erken teşhis edilmesi sonucunda meme koruyucu cerrahi yöntemler artmakla birlikte halen cerrahi tedavi planlamasında mastektominin gerekli olduğu olgular vardır. Günümüzde pek çok kişi mastektomi nedir? merak etmektedir. Halk arasında memenin alınması olarak tanımlanan bu uygulama genellikle meme kanserinin cerrahi tedavisinde kullanılmaktadır.  Mastektomi ameliyatı öncesi planlama, operasyon süreci ve mastektomi sonrası iyileşme sürecinde hastanın fiziksel ve psikolojik sağlığının korunması oldukça önemlidir. Mastektomi çeşitleri arasında en sık uygulanan yöntemlerden bir tanesi modifiye radikal mastektomidir. Memenin tamamını ve koltuk altında bulunan lenf bezlerinin meme ile ilişkili bir bölümünün alınması disiplinine dayanmaktadır.

Mastektomi Nedir

Mastektomi; halk arasında meme kanseri ameliyatı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu ameliyat; meme dokusunun üzerindeki cildin bir bölümü ile alınması şeklinde ifade edilebilir. Hastaların büyük bir bölümünde koltuk altı bölgesindeki lenf nodlarına yönelik bir ameliyatın da mastektomiye eklenmesi gerekmektedir.

Mastektomi Çeşitleri

Mastektomi ameliyatı uygulama amacına ve kapsamına göre farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Basit mastektomi
  • Cilt koruyucu mastektomi, meme başı-areola koruyucu mastektomi, vb.
  • Modifiye radikal mastektomi
  • Radikal mastektomi

Total mastektomi olarak da tanımlanan basit mastektomi; tüm meme dokusunun (meme ucu ve areola dahil) alındığı yöntemdir. Bu yöntemde koltuk altı lenf bezleri ile meme bölgesindeki kas doku alınmamaktadır. Meme kanseri tedavisinde sık kullanılan basit mastektomi işlemi, her iki memeye de uygulanıyor ise bilateral mastektomi olarak adlandırılmaktadır. Bilateral mastektomi meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda oldukça sık uygulanmaktadır. Meme cildinin büyük kısmının korunduğu basit mastektomi yöntemine cilt koruyucu mastektomi; meme başı ve etrafındaki koyu renkli alanın, areola bölgesi, korunarak yapılan basit mastektomi yöntemine ise meme başı-areola koruyucu mastektomi adı verilir. Bu tip mastektomi yöntemlerinden sonra eş zamanlı meme rekonstrüksiyonu (meme estetiği) uygulanabilmektedir. Modifiye radikal mastektomi işleminde koltuk altı lenf nodlarının bir bölümü de meme dokusu ile birlikte alınmaktadır. Radikal mastektomi ise daha geniş kapsamlı bir operasyon yöntemidir; meme dokusunun tamamı, koltuk altındaki lenf bezleri, göğüs duvarındaki kaslar alınmaktadır. Günümüzde kullanılan bir mastektomi şekli değildir.

Modifiye Radikal Mastektomi

Modifiye radikal mastektomi işlemi genel anestezi altında uygulanmaktadır. Uygun bir cilt kesisi sonrasında meme dokusunun tamamı alınmakla birlikte koltuk altında bulunan lenf bezlerinin bir bölümü de alınmaktadır. Meme kanseri erken yakalandığında koltuk altı lenf nodlarına gitme ihtimali ve modifiye radikal mastektomi gerekliliği azalmaktadır. Modifiye radikal mastektomi sonrası, koltuk altı lenf nodlarının bir bölümü alındığı için aynı taraf kolda şişlik (lenfödem) riski arta bilmektedir.

Mastektomi Ameliyatı

Mastektomi ameliyatı öncesinde hasta ayrıntılı bir muayene ve kontrol sürecinden geçmektedir. Bu süreçte; özellikle mamografi, meme USG, kalın iğne biyopsisi ve gerek duyulan durumlarda manyetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi, PET-BT taraması yapılmaktadır. Aynı zamanda hastanın genel sağlık durumu ve sistemik hastalıkları için kullanmakta olduğu ilaçlar değerlendirilmektedir. Mastektomi ameliyatı öncesinde hastanın kullandığı ilaçlar doktor kontrolünde alınmalıdır. Genel anestezi altında uygulanacak olan operasyon süreci için belirli bir süre açlık durumu gerekmektedir. Operasyon sonrası hastanede yatış süreci bir veya iki gün olmaktadır.

Mastektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır

Mastektomi ameliyatı için tarif edilen ameliyat kesileri farklılık gösterir. Yapılması planlanan mastektomi yöntemine uygun olarak meme cildinde yapılacak kesi modifiye edilir. Amaç tüm meme dokusunun çıkartılmasıdır. Ameliyat sonrasında dren takılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Hasta ameliyat sonrasında anestezi etkisi bitince birkaç saat sonra yemek yemekte ve kalkıp yürüyebilmektedir. Ağrı kontrolünün sağlanması amacı ile doktorun önerdiği ağrı kesici ilaçların aksatılmadan kullanılması önerilmektedir.

Mastektomi Sonrası İyileşme Süreci

Mastektomi ameliyatı sonrasında iyileşme süreci genellikle hızlıdır. Özel durumlar dışında kol hareketlerinde belirgin bir kısıtlama olmamaktadır. Mastektomi flepleri altına sıklıkla dren konmaktadır. Bu süreçte yara bakımı ve pansuman uygulamaları uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Ameliyattan yaklaşık 1 hafta sonra, dren çekildikten sonra kol hareketlerine başlanması gerekmektedir ve bu süreçte birtakım egzersizler yapılması gerekebilmektedir.

Mastektomi Sıkça Sorulan Sorular

Mastektomi, meme kanserinin cerrahi tedavisinde uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Bu uygulama meme dokusundaki kanserli hücrelerin vücuttan atılma ...

Mastektomi fiyatları; tercih edilecek yöntem, hastanede kalış süresi ve ihtiyaç duyulan ek tedavi yöntemlerinden yola çıkılarak değerlendirilmektedir. ...