paratiroid-cerrahisinde-minimal-invaziv-yaklasim

Paratiroid Cerrahisinde Minimal Invaziv Yaklaşım

Minimal invaziv paratiroidektomi (MİP) tecrübeli ellerde ve hasta seçimi iyi yapılmış ise %95 dolayında başarı sağlar. Biyokimyasal testlerle tanı konduktan sonra ultrasonografi ve/veya sintigrafi ile tek bir paratiroid bezinde adenom (iyi huylu tümör) olduğu gösterilebilirse ufak bir cilt kesisi (orta hatta veya boynun yan tarafında) yapılarak sadece o paratiroid bezine yönelik bir cerrahi girişim yapılabilir. MİP tekniğinin başarısı ameliyat öncesi paratiroid adenomunun lokalize edilebilmesine bağlıdır.

prof-dr-serdar-ozbas

minimal-invaziv

Paratiroid Cerrahinin Avantajları

Bu işlemin avantajları ameliyat sonrası ağrının çok az olması, kozmetik sonucunun daha iyi olması, hastanede kalış ve işe dönme sürelerinin kısa olması ve gerektiğinde lokal anestezi ile yapılabilmesidir.

paratiroid

MİP tekniğinin başarısını artıran bir diğer yöntem de operasyon sırasında ROLL (radyoguided okült lezyon lokalizasyonu) tekniğinin kullanılmasıdır. Operasyon sabahı ultrasonografi eşliğinde paratiroid adenomu içerisine bir enjeksiyon yapılır. Operasyon sırasında gama prob adını verdiğimiz bir el aleti sayesinde bu enjeksiyon takip edilerek direkt olarak lezyonun üzerine gidilmesi sağlanır. Operasyon süresini kısaltan ve tedavi başarısını artıran bir yöntemdir.