Meme-Cerrahisi-Ankara

Meme Cerrahisi Ankara

Meme cerrahisi genellikle meme dokusunda tespit edilmiş kitlelerin alınması amacı ile uygulanmaktadır. Memede oluşan her kitlenin öncelikle meme kanseri belirtisi olup olmadığı tespit edilmelidir. Bununla birlikte meme dokusunda açığa çıkan iyi huylu kitleler (meme kistleri, fibroadenom ve lipom gibi) olduğu da unutulmamalıdır. Söz konusu kitlelerin herhangi bir cerrahi tedaviye ihtiyacı bulunmamakla birlikte kontrol altında tutulmaları gerekebilir. Öte yandan meme kanseri günümüzde yaklaşık 8 kadından 1’inde görülen bir kanser türüdür. Meme kanserinin tanı ve tedavisi ise öncelikle genel cerrahi ve meme cerrahisi alanlarında değerlendirilmektedir.

Meme dokusundaki kanserli hücrelerin tespit edilmesi, koltuk altı lenf dokularının incelenmesi, tümörün çıkarılması ve yandaş kanser tedavilerinin uygulanması, meme koruyucu cerrahi uygulamalarının gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır.  

Meme Kanseri Cerrahisi Nedir

Meme kanseri cerrahisi; meme kanserinin tedavisinde başvurulan başlıca yöntemdir. Meme dokusunun anatomik lokalizasyonu ve yapısı nedeni ile, diğer kanser türlerine göre, meme kanseri çok daha kolay bir şekilde tespit edilebilmekte ve incelenebilmektedir. Meme kanserinin cerrahi tedavi ile başlaması kararı öncelikle kanserin hangi evrede olduğuna bağlıdır. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, kanserin moleküler alt tipi, vb. özellikleri de cerrahi tedavi kararına etki eden faktörlerdir. Uygulanacak cerrahi yöntem ise hastalığın kaç odakta başladığına, kanserin boyutu, meme hacmi, hastanın eşlik eden başka sağlık probleminin varlığı gibi faktörlere bağlı olabilir.

Meme kanseri cerrahisinde gerçekleştirilen başlıca uygulamalar; meme koruyucu cerrahi (segmental mastektomi, lumpektomi, kadrantektomi) ve farklı mastektomi (basit mastektomi, cilt koruyucu mastektomi, modifiye radikal mastektomi) yöntemleridir.

Meme Cerrahisi Neye Bakar

Meme cerrahi kötü ya da iyi huylu olsun her türlü meme hastalıklarının tedavisinde yer almalıdır. Toplumda daha popüler olan meme hastalığı meme kanseri olduğu için daha çok kanser cerrahisi konuşulmaktadır. Meme kanserinin görülme oranı son yıllarda artmıştır. Türkiye’deki görülme sıklığı da genel olarak Avrupa ve Amerika’da oranlara benzerdir. Batılı yaşam tarzının yaygınlaşması ile ülkemizde meme kanseri sıklığının arttığı düşünülmektedir. Yaşam tarzındaki değişikliklerin (geç doğum yapma, doğum yapmama, emzirmeme, uzun süreli doğum kontrol ilacı kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, alkol ve sigara tüketimi, vb.) meme kanseri riskini artırdığı genel olarak kabul edilen bir yaklaşımdır.

Meme kanserinde erken tanı, gerek tedavi sürecinin çok daha konforlu bir şekilde sürdürülmesi gerekse de kanserin atlatılması ve hastanın yaşam süresinin uzatılması açısından oldukça önemlidir. Özellikle risk altında bulunan kişilerin periyodik olarak elle muayene uygulamaları, yaşam tarzlarını sağlıklı bir şekilde oluşturmaları ve rutin kontrollerini (ultrasonografi, mamografi) aksatmamaları gerekmektedir.

Meme Cerrahisi Ankara

Meme cerrahisi Ankara’da oldukça yetkin doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde ve ülkenin batısında, gerek nüfus yoğunluğu gerekse de yaşam tarzı alışkanlıkları nedeni ile meme kanseri görülme oranı diğer şehirlere oranla daha yüksektir. Ankara bir metropol olması yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından gelen meme kanseri hastaları için nitelikli tanı ve tedavi uygulanan sağlık kurumlarının faaliyet gösterdiği bir şehirdir. Ankara’da meme cerrahisi alanında ayrıntılı bilgi almak için: 0 (312) 466 68 38 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Onkoplastik Meme Cerrahisi Nedir

Onkoplastik meme cerrahisi meme koruyucu ameliyatlar sonrası memede oluşacak kozmetik deformiteleri azaltmaya yönelik geliştirilen tekniklerdir. Bu yöntemler sayesinde genel olarak meme koruyucu cerrahi yöntemlerin tedavi başarısı artarken, estetik sonuçları da daha iyi olmaktadır.