meme-koruyucu-cerrahi

Meme Koruyucu Cerrahi

Meme koruyucu cerrahi; meme kanseri hastalığında uygulanan cerrahi yöntemlerden bir tanesidir. Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri; günümüzde 8 kadından 1’inde tespit edilebilmektedir. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır.

20. yüzyılın sonlarına doğru popülaritesi artan meme koruyucu cerrahi yöntemler öncesinde uygulanan radikal ve modifiye radikal mastektomiler; hastayı daha çok yoran ve uygun seçilmiş olgularda meme koruyucu cerrahilere üstünlüğü olmayan cerrahi tekniklerdir.

prof-dr-serdar-ozbas

Meme koruyucu cerrahinin uygulanmasındaki temel amaç; onkolojik prensiplerden taviz vermeden meme dokusunu ve estetiğini mümkün olan maksimum seviyede korumaktır. Öyle ki bir kadının memesini kaybetmesinin de psikolojik açıdan yıkıcı etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle erken evrede teşhis edilen ve kriterlere uyan meme kanseri hastalarında meme koruyucu cerrahi öncelikle tercih edilen tedavi yaklaşımı olmaktadır.  

Meme Koruyucu Ameliyatı Nedir?

Meme dokusundaki kanserli hücrelerin çıkarılması ve bu süreçte hastanın memesinin korunması disiplinine dayanmaktadır. Özellikle erken evre meme kanseri olan hastalarda ve tek odakta tümör oluşumu bulunan hastalarda meme koruyucu cerrahi güvenilir bir şekilde uygulanabilmektedir. Ancak diğer bazı durumlarda da uygun ilaç tedavileri sonrasında gündeme gelebilmektedir. Meme koruyucu cerrahilere sıklıkla daha sonra radyoterapi eşlik etmektedir. Meme kanseri etrafındaki bir miktar sağlam meme dokusu ile birlikte çıkarılmaktadır. Çıkarılan tümör patolojik incelemeye gönderilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda tümör çevresindeki meme dokusunda (ameliyat sınırında) kanser hücrelerine rastlanırsa memeden daha fazla doku alınmaktadır. Kalan boşluk ise onkoplastik yöntemler ile meme dokusu kullanılarak kapatılmaktadır.

Meme koruyucu cerrahide hasta seçimi oldukça önemlidir. Doğru hastaya uygun teknik ile uygulandığında hem onkolojik hem de estetik sonuçları oldukça tatmin edicidir.

Meme koruyucu cerrahinin uygulanmaması gereken hastalar aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

  • Yaygın tümörü olan (multisentrik tümörler)
  • Tümör boyutu/meme hacmi oranı meme koruyucu cerrahi için uygun olmayanlar
  • Radyoterapi yapılamayacak hastalar

Meme koruyucu cerrahi uygulanamayan hastalarda mastektomi işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle durumlarda da mastektomi ile eş zamanlı meme rekonstrüksiyonu alternatifleri hasta ile tartışılmaktadır.

Koltuk altı lenf nodlarına yönelik yapılacak girişimler (sentinel nod uygulaması veya aksiller lenf nodu diseksiyonu) meme koruyucu cerrahi yöntemlerine etki etmemektedir. Bu girişimler memeye yapılması planlanan koruyucu veya mastektomi işlemlerine eşlik etmektedir.

Meme Koruyucu Ameliyat Fiyatları

Meme koruyucu cerrahinin ameliyat fiyatları kullanılacak tekniğe göre değişkenlik gösterebilmektedir.  Genellikle 1 gece hastanede yatış gerektirmektedir. Operasyon sırasında donuk kesit (frozen inceleme) adı verilen hızlı patolojik değerlendirmelere ihtiyaç duyulabilmektedir.