Risk-Azaltıcı-Cerrahi-Yöntemler

Risk Azaltıcı Cerrahi Yöntemler

Risk azaltıcı (Profilaktik) Mastektomi

Koruyucu amaçla memenin alınması (tek taraflı veya çift taraflı olabilir) risk azaltıcı bir yaklaşımdır. Riski çok düşürür ancak teorik olarak hiçbir zaman sıfıra indiremez.

Bu tip bir cerrahi işlem önermeden önce hastanın mevcut riskinin iyi bir şekilde ortaya konması ve hastaya anlatılması gerekir. Bu amaçla bazı genetik çalışmalardan yararlanılabilir. Hasta önerilen cerrahi yaklaşımın fizyolojik ve psikolojik dezavantajlarını ve risk azaltıcı etkisini iyi değerlendirmelidir.

prof-dr-serdar-ozbas

Son yıllarda yapılan bir çalışmalarda orta ve yüksek derecede riski olan kadınlarda, iki taraflı profilaktik mastektomi sonrası meme kanseri gelişimi %90-95 azalmıştır.

Koruyucu amaçla bilateral mastektomi önerilen hastalara mutlaka meme rekonstrüksiyon teknikleri hakkında bilgi verilmelidir.

Risk azaltıcı (Profilaktik) ooferektomi (koruyucu amaçla yumurtalıkların çıkartılması)

35 yaşından genç kadınların her iki yumurtalığının da çıkartılması meme kanseri riskini %60 oranında azaltmaktadır. Ancak bu işlemin sonucunda bazı yan etkilerin oluşması kaçınılmazdır (osteoporoz, kardiovasküler hastalık riskinde artma). Bu tip bir işleme karar vermeden önce mutlaka hem meme hem de yumurtalık kanseri açısından riskin arttığı genetik bir yatkınlığın ortaya konmasında gerek vardır.