Yüksek Riskli Hastada Risk Azaltıcı Tedaviler

Meme kanseri açısından yüksek risk grubuna giren kadınlar için bazı risk azaltıcı yöntemler tanımlanmıştır ve uygulanmaktadır. Risk azaltıcı tedavilerin genel olarak amacı; i) Kanserden korunma, ii) Sağkalım avantajı ve iii) Hayat kalitesinde artış sağlamaktır.

Bu Yaklaşımlar Nelerdir?

  • Yaşam biçiminde değişiklik yapılması (?)
  • Yakın izlem (Tarama)
  • İlaçla önleme (Kemoprevansiyon)
  • Cerrahi

Risk azaltıcı mastektomi

Risk azaltıcı oferektomi

Bazı yaşam tarzı özelliklerinin (obezite, fazla alkol alımı ve bazı tip hormon replasman tedavileri gibi) meme kanseri açısından risk faktörleri veya artmış risk için belirteçler olduğu yönünde kanıtlar vardır. Ancak, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile meme kanseri riskinde azalma olması arasındaki ilişki kesin olarak gösterilememiştir.

prof-dr-serdar-ozbas