tiroid-kanseri

Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri sıklığı son yıllarda artış göstermektedir. Bunun bir nedeni de artık daha kolay tanı konabilmesidir. Tiroid bezi; boyunun ön kısmında bulunan, kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir ve salgıladığı tiroid hormonları ile vücudun metabolizmasını düzenlemektedir. Tiroid hormonunun çok ya da az salgılanması birtakım hastalıkların açığa çıkmasına neden olurken; tiroid kanseri ise boyunda kitle ya da tiroid bezi içerisinde kötü huylu nodül oluşumu ile belirti göstermektedir.  Tiroid kanseri; doğru uygulamalar ile tedavi başarısı yüksek olan bir kanser türüdür. Adı kanser olmakla birlikte sıklıkla hayati risk oluşturan bir kanser türü değildir. Genellikle tiroid bezi içerisinde bir ya da birden fazla nodül oluşturmaktadır ve bu nodüller hormon salgılayıp salgılamaması özelliklerine göre sıcak ve soğuk nodül olarak isimlendirilmektedirler. Özellikle soğuk nodüller; %15 oranında kanser riski taşıması nedenleri ile çok daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeli ve takibe alınmalıdır. Tiroid kanserinde hiçbir belirti olmaya bileceği gibi boyunda şişlik, yutkunma sırasında takılma hissi, ses kısıklığı gibi şikayetler de olabilir.  Tiroid bezi kanserlerinden en sık görülenler diferansiye tiroid kanserleridir. Bu grup içinde en çok görülen tiroid kanseri ise tıp literatüründe papiller tiroid karsinomu olarak tanımlanan papiller tirod kanseridir. Ayrıca medüller tiroid kanseri ve anaplastik kanserler de daha nadir olarak görülebilmektedir. 

Tiroid kanseri nedir

Son yıllarda özellikle kadınlarda artış gösteren tiroid kanserleri, tüm kanser türlerinin yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. Genellikle 30 yaş sonrasında açığa çıkan tiroid kanseri, kadınlarda over kanserinden sonra en sık görülen endokrin kanseri olma özelliği taşımaktadır. Tiroid kanserine neden olan birtakım noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar;

  • Boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması
  • Guatr geçmişi
  • Ailede tiroid kanseri ya da hastalığı bulunması
  • Genetik faktörler

 

Tiroid kanseri belirtileri nedir

Tiroid kanserlerinin tipik bir belirtisi bulunmamakla birlikte genellikle rutin kontroller sırasında teşhis edilmektedir. Bununla birlikte pek çok hastada birtakım belirtiler yaşanabilmektedir. Tiroid kanserinin neden olduğu başlıca şikayetler;

  • Boğaz ve boyun bölgesinde şişlik
  • Ses kısıklığı
  • Yutma güçlüğü
  • Nefes darlığı

şeklinde sıralanabilmektedir. Tiroid kanserinin kesin tanısının konulabilmesi için hastanın birtakım değerlendirme süreçleri yaşaması gerekmektedir. Tanı sürecinde en sık uygulanan yöntem ultrasonografidir. Ultrasonografi sırasında tiroid kanseri şüphesi olan nodüllerden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak kesin tanı konur. Bazen tiroid sintigrafisinin çekilmesine de gerek duyulabilir. Tiroid sintigrafisi hipertiroidisi olan yani tiroid bezi normalden fazla çalışan olgularda gerekmektedir.

Uygulanan tetkikler sonucunda nodülün kötü huylu çıkması durumunda kanser türünün sınıflandırılması ve tedavi planlaması süreçlerine geçilmektedir. 

Tiroid kanserleri; papiller, foliküler, meduller ve anaplastik tiroid kanseri ve tiroid lenfoması olarak sınıflandırılmaktadır. Çok nadiren başka kanserlerin tiroid bezine metastazı da söz konusu olabilir. Farklı kanser türlerinde, farklı tedavi planlaması gerekebilmektedir. 

Medüller tiroid kanseri nedir

Medüller tiroid kanseri bir tür nöroendokrin tümördür ve tiroid bezindeki parafoliküler C hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması olarak tanımlanmaktadır. Hastalık sporadik yani rastlantısal olarak gelişebileceği gibi, genetik faktörler sonucunda bazı sendromların bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastanın değerlendirilme aşamasında aile öyküsüne önem verilmektedir. Bununla birlikte paratiroid bezleri ve böbrek üstü bezlerinin de taranması gerekmektedir. Medüller tiroid kanserinde bölgesel lenf nodlarına ve uzak metastaz gelişmesi diğer tiroid kanserlerine oranla daha çok ve hızlı olmaktadır. 

Papiler tiroid kanseri nedir

Papiller tiroid kanseri en sık görülen tiroid kanseri tipidir. Hastalığın seyri diğer türlere göre daha konforlu yaşanmaktadır. Hemen hemen hiç bir olguda hayati risk oluşturacak bir tablo gelişmez. Radyoaktif iyot tedavisine duyarlı bir kanser türü olduğu için operasyon sonrası bazı olgularda radyoaktif iyot tedavisi yapılması gerekebilmektdir. Papiller tiroid kanserinin tanısı yaklaşık %100’e yakın oranda ince iğne aspirasyon biyopsi yöntemi ile konulabilmektedir. Bununla birlikte ultrasonografi yönteminden de faydalanılmaktadır. Lenf bezlerinde metastaz durumu değerlendirilmektedir ve cerrahi tedavi planlaması yapılmaktadır.  

Tiroid Bezi Hastalıkları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz. 
İlgili link: https://www.serdarozbas.com/tiroid-bezi-hastaliklari

Tiroid Kanseri Sıkça Sorulan Sorular